[TÍNH NĂNG] TỌA KỴ.

14-07-2020

Chư vị đại hiệp kính mến!

Trên đường bôn ba hành tẩu, chắc chắn không thể thiếu được chiến mã đồng hành. Tại thế giới của Kiếm Hiệp Tình 3D, Tọa Kỵ không những trợ giúp việc di chuyển, mà còn tăng mạnh lực chiến cho chủ nhân cũng như tạo nên ngoại hình oai phong như ý.

Cấp mở: LV19

Tiến bậc tọa kỵ: Sử dụng Đá Tiến Bậc Tọa Kỵ (Tìm được trong phụ bản, tậu ở Trân Các hoặc nhận từ sự kiện) để tiến bậc. Khi dùng đá tiến bậc đủ 5 sao sẽ mở khóa được bậc mới, nhận ngoại hình mới.

Quá trình tiến bậc sẽ làm tăng các chỉ số HP, C.kích, Phòng Ngự, Né, Chính Xác, Tốc Độ cho chủ nhân.

Ngoài ra khi đạt các bậc nhất định thì sẽ nhận được các kỹ năng đặc biệt cho chủ nhân. Nói về kỹ năng, đại hiệp cũng có thể tậu sách kỹ năng để mở kỹ năng bị động.

Có thể bồi dưỡng kỵ bằng Tọa Kỵ Chi Linh & Tọa Kỵ Chi Hồn.

Ảo hình Tọa Kỵ: Nhằm giúp cho đại hiệp thêm phần oai phong lẫm liệt, mạnh mẽ hơn người, ở Kiếm Hiệp Tình 3D có tính năng ảo hình Tọa Kỵ, khi kích hoạt các đạo cụ thì sẽ mở được ngoại hình và đạt lực chiến tương ứng. Đại hiệp cũng có thể tăng sao cho ngoại hình tọa kỵ nếu có nhiều đạo cụ cùng loại.

Dung Nhi kính bút!