GIỚI THIỆU - HỆ THỐNG VIP.

19-07-2020

Các vị Đại Hiệp thân mến!

Hệ thống VIP là tính năng hỗ trợ đắc lực cho đại hiệp trong quá trình phiêu lưu mộng cảnh, với cơ chế độ đáo: Tiêu KNB tăng VIP. Với cơ chế tiêu KNB lên VIP này, sẽ không có sự phân biệt cho quyền lợi của bộ phận "dân cày cuốc" và các đại hiệp nạp tiền. Có KNB để tiêu là lên VIP!

 

Chi tiết bảng VIP như sau:
Cấp VIP Số KNB cần tiêu Quà đạt VIP Quà ưu đãi  (Mua giá ưu đãi)
1 200 Chí tôn đan III x1
Đồng x15 vạn
Rương quà Tiến Bậc Chọn x20
Rương Linh I- Ngẫu nhiên x1
Exp Đan X5 x1
KNB Khóa x100
Giá ưu đãi chỉ: 30 KNB
2 1.000 Thẻ VIP Vàng vĩnh viễn
Tọa kỵ chi hồn x1
Phòng ngự đan II - Bậc 3 x15
HP đan II - Bậc 3 x15
Phàm Linh Châu x30
Quyển số lần địa cung x3
Linh Châu Thức Tỉnh x40
KNB Khóa x200
Giá ưu đãi chỉ: 188 KNB
3 2.000 Khung Avatar Tân Nguyệt Đồng Dao x1
Vũ Dực Chi Hồn x1
Phòng Ngự Đan II - Bậc 3 x15
HP Đan II - Bậc 3 x15
Lam Dực Hải Long Thú - Càn
Thẻ Ác Nhân Cốc x20
Đá bộ Vũ khí x20
KNB Khóa x400
Giá ưu đãi chỉ: 488 KNB
4 4.000 Thánh Linh Quyết (Ảo hình Tâm Pháp)
Tâm Pháp Lĩnh Ngộ Đan x13
Lam Dực Hải Long Thú - Tốn
Lệnh Bài x20
Đá Bộ Phòng Cụ x50
KNB Khóa x600
Giá ưu đãi chỉ: 628 KNB
5 8.000 Thủ hộ EXP Vĩnh Viễn
Vòng Sáng Lĩnh Ngộ Đan x24
Lam Dực Hải Long Thú - Khảm
Rương Phù Đỏ (Ngẫu nhiên) x1
Đá Bộ T.Sức x80
KNB Khóa x800
Giá ưu đãi chỉ: 888 KNB
6 15.000 Thủ hộ Phòng Ngự Vĩnh Viễn
Tọa Kỵ Chi Linh x30
Niết Bàn (Ảo hình Tọa Kỵ)
Lam Dực Hải Long Thú - Cấn
Rương Đá Bộ Thương Khung x50
KNB Khóa x1000
Giá ưu đãi chỉ: 1288 KNB
7 30.000 Thời trang Vật Cưng Hiện Thế
Đá Tiến Bậc Tọa Kỵ x90
Châu Liêm Đế Vũ (Ảo hình Vũ Dực)
Lam Dực Hải Long Thú - Khôn
Đá Phỉ Thúy-5
Tử Tinh Ngọc-4
Giá ưu đãi chỉ: 1488 KNB
8 50.000 Sí Thiên (Ảo hình Tọa Kỵ)
Đá Tiến Bậc Vũ Dực x150
Bách Hợp Tiên Tử (Ảo hình Đồng Hành)
Lam Dực Hải Long Thú - Chấn
Rương Đá Rèn Tự Chọn x100
Đá May Mắn x20
Giá ưu đãi chỉ: 1988 KNB
9 100.000 Linh Tuệ Tiên Vũ (Ảo hình Vũ Dực)
Tôn Hiệu Chí Tôn Hào Hiệp
Vòng Sáng Lĩnh Ngộ Đan x20
Vòng Sáng Thức Tỉnh Đan x4
Thần Uy (Phù Đỏ)
Lam Dực Hải Long Thú - Ly
Đá Phỉ Thúy-6
Tử Tinh Ngọc-6
Giá ưu đãi chỉ: 3288 KNB
10 200.000 Vũ Khí Đả Kích Trí Lực (Cùng bộ với thời trang Vật Cưng Hiện Thế)
Tôn hiệu Phú Giáp Thiên Hạ
Tâm Pháp Lĩnh Ngộ Đan x20
Tâm Pháp Thức Tỉnh Đan x4
Rương Mảnh Pháp Bảo IV (chọn) x20
Lam Dực Hải Long Thú - Đoái
Đá Phỉ Thúy-7
Quyển Ngọc-II
Giá ưu đãi chỉ: 3888 KNB
11 500.000 Vô Tận Thiên Cực (Ảo hình Thần binh)
Chí Tôn Đan V x45
Thần - Mệnh Cách Man Ngưu
Đá Thú Linh x5
Đá Thiên Mệnh x5000
Tử Tinh Ngọc-7
Giá ưu đãi chỉ: 4888 KNB
12 1.000.000 Tiểu Điệp Tiên (Ngoại hình Đồng Hành)
Chí Tôn Đan V x60
Thần - Mệnh Cách Phá Hoại
Thần - Mệnh Cách Nhanh Nhẹn
Đá Thú Linh x10
Đá Thiên Mệnh x8000
Giá ưu đãi chỉ: 5888 KNB
Ngoài ra, khi đạt cấp VIP nhất định, đại hiệp cũng sẽ nhận được các quyền lợi tương ứng như sau: