THÔNG BÁO THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CÁC KÊNH HỖ TRỢ NGÀY 02 03 04/10/2020.

28-09-2020

 

Kính gửi đến các Đại Hiệp,

Dung Nhi xin được xin gửi thông tin lịch làm việc của các Kênh Hỗ Trợ trong 3 ngày 02-03-04/10/2020 với thời gian cụ thể như sau:

Các Kênh Hỗ Trợ
Lịch Làm Việc
Khung Giờ Thời Gian
Kênh Fanpage Cả ngày 02/10/2020
 
Site hỗ trợ DUO & site hỗ trợ GOSU Tạm ngưng sau 13h
Kênh Thanh Toán Trực Tiếp Từ 8h00 đến 22h
Hotline 19007189 Tạm ngưng sau 13h

 

Các Kênh Hỗ Trợ
Lịch Làm Việc
Khung Giờ Thời Gian
Kênh Fanpage Cả ngày 03/10 - 04/10/2020
 
Site hỗ trợ DUO & site hỗ trợ GOSU Tạm Ngưng
Kênh Thanh Toán Trực Tiếp Từ 8h00 đến 22h
Hotline 19007189 Tạm Ngưng

 

 

Dung Nhi kính bút